Wintercircus

Het Wintercircus of voormalige Garage Mahy, is één van de stille getuigen van het ooit zo rijke circusverleden dat Gent heeft gekend.

Locatie Gent
Programma multifunctioneel
Opdrachtgever AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent
Status wedstrijdontwerp: 2e plaats
Periode 2011

IN SAMENWERKING

Architect Geert Pauwels
CAM D DEF

Het Wintercircus of voormalige Garage Mahy, is één van de stille getuigen van het ooit zo rijke circusverleden dat Gent heeft gekend. Gelegen op de kruising tussen de Lammerstraat en de Sint-Pietersnieuwstraat, was het tussen 1895 en 1944 één van de belangrijkste spektakelzalen van deze stad. Het gebouw werd gerealiseerd tijdens de hoogdagen van het circusleven, in opdracht van de ‘Cercle Equestre Gantois’, en kende een bewogen geschiedenis. Er vonden circusspektakels, revues, variétés en filmvoorstellingen plaats. Dit circus telde 3400 zitplaatsen.

Het eerste gebouw werd verwoest door een brand in 1920 en in 1923 herrees, onder leiding van architect Jules Pascal Ledoux (1866-1935), een nieuw circusgebouw. Na de laatste voorstelling op 4 juni 1944, gingen de deuren van het ‘Nouveau Cirque’ onherroepelijk dicht. Vanaf 1947 werd het Gentse circuspaleis een garage.

In België zijn ooit zes dergelijke stenen circussen opgetrokken, waarvan slechts twee in Vlaanderen. Al deze circusgebouwen lijken hetzelfde lot beschoren: verdwijnen, verkommeren of volledig verbouwd worden. Ook het Gentse circus kreeg vanaf 1947 een andere bestemming, waarbij het gebouw en de inrichting quasi volledig werden ontmanteld. Vandaag herinnert slechts de structuur van het gebouw – met in het bijzonder de ronde scène – en het dakgedeelte nog aan de oorspronkelijke functies. Het Wintercircus zelf is niet beschermd, maar het maakt deel uit van het beschermd stadsgezicht ‘Circuswijk’.

De huidige toestand van het Wintercircus geeft een duidelijk beeld van de historische gelaagdheid die doorheen de jaren is gegroeid. Het wedstrijdontwerp voorzag het gebouw terug te herstellen in de staat van één bepaalde periode, de gelaagdheid en het verhaal van het gebouw te behouden, en er nog een extra laag aan toe te kennen. Het doel was om zo de esthetische en historische waarden van het gebouw te behouden en zichtbaar te maken.

Het centrale middenplein is niet alleen ruimtelijk, maar tevens historisch de plek waar alles samenkomt. Op deze plaats zijn waardevolle elementen uit de vier periodes met elkaar verweven, die bijdragen tot het te bewaren karakter van deze centrale ruimte.

Materiaalsgewijs zou de focus liggen op het herstel van beton, staal en baksteen.Van belang zijn de betonnen kolommen (met originele stalen erin vervat), resterende delen van de tribunes, invulmetselwerk, de stalen dakstructuur, de betonnen structuren en hellingen, alsook het bezetwerk van de binnengevels uit die periode.