Missie

Callebaut Architecten stelt reeds jaren als missie voorop om zich te focussen op de essentie van restauratie: het ontdoen van het overbodige en het terugbrengen van het ‘oude’ cachet en de authentieke sfeer, met het oog op de nieuwe functie en toekomst.

In nauw overleg met de opdrachtgever worden aangename ruimtes ontworpen, op maat van de bewoners en passend binnen het vooropgestelde budget. Elk project noodzaakt een individuele aanpak en wordt hiervoor tot in detail bestudeerd en uitgewerkt zodat uiteindelijk een evenwichtig en samenhangend ontwerp ontstaat.

Bij restauratieprojecten ligt de essentie in het zoeken naar een evenwicht tussen het terugbrengen en conserveren van de monumentale sfeer van weleer en het sober integreren van nieuwe elementen eigen aan hedendaags comfort. De constructieve en historische duurzaamheid verdient hierbij de prioriteit. Deze afweging tussen de herwaardering van het monument en de nieuwe functie-invulling in zijn bouwkundige toestand, wordt samengevat in de term ‘dynamisch behoud’.

Restauratie

De Vlaamse Overheid voorziet al méér dan 20 jaar een financiële ondersteuning voor het uitvoeren van onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten.

Het Vlaams Gewest kiest hierbij resoluut voor een verdere heroriëntatie in de richting van preventie en onderhoud, dat in grote mate gestimuleerd wordt door de onderhoudspremie. Regelmatig onderhoud moet de regel worden, restauratie de uitzondering. Dit zal niet alleen de authenticiteit van het onroerend goed ten goede komen, maar ook leiden tot een belangrijke vermindering van het aantal grootschalige restauraties.