Sint-Lievenspoort

Het voormalige Klooster van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria werd oorspronkelijk opgetrokken om er het tehuis voor ‘gevallen meisjes’ in onder te brengen. Het betreft een vrij recent gebouwen­complex: het klooster werd in 1877 door Arthur Verhaegen gebouwd in Pugiaanse neogotiek.

Locatie Gent
Programma school
Opdrachtgever nv DBFM Scholen van Morgen
Status opgeleverd
Periode 2011 ― 2016
Oppervlakte 6.262 m²
Totaal budget 7.700.000 euro
Restauratiebudget 1.700.000 euro

IN SAMENWERKING

Architect EVR architecten
Fotograaf Stijn Bollaert
EV LIEV 0592

Het voormalige Klooster van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria is gelegen in het bouwblok dat gevormd wordt door de Brusselsepoortstraat, Krevelstraat, Sint- Lievenspoortstraat en de Keizer­vest. Het complex is niet beschermd als monument, het is wel opgenomen op de inventaris van bouwkundig erfgoed.

Het kloostercomplex werd oorspronkelijk opgetrokken om er het tehuis voor ‘gevallen meisjes’ in onder te brengen. Het betreft een vrij recent gebouwencomplex: het klooster werd in 1877 door Arthur Verhaegen gebouwd in Pugiaanse neogotiek. Verhaegen stond bekend als kloosterarchitect met niet minder dan 25 kloosters op zijn palmares. Niettemin behoort het Klooster van de Zusters van Liefde tot één van zijn grootste verwezenlijkingen.

Het ontwerp is geconcipieerd volgens de typische vierkante kloosterplattegrond met enkele bijgebouwen. Vanaf de tweede helft van de 20e-eeuw werd het klooster verschillende keren aangepast en uitgebreid met nog meer bijgebouwen. Dit maakt dat doorheen de jaren een complex, gefragmenteerd gebouw is ontstaan waarbij niet altijd onmiddellijk eenduidig kan verwezen worden naar één historische fase.

Algemeen omvat de restauratie van het voormalige klooster een standaardrestauratie, waarbij weinig harde ingrepen werden voorgesteld. Het dossier omvat vooral werken met betrekking tot duurzaam herstel van de bestaande elementen. Een aantal andere ingrepen werden uitgevoerd omwille van het aanpassen van het gebouw aan de hedendaagse normen en eisen qua comfort, bijvoorbeeld nieuw aluminium schrijnwerk en isolatiewerken, en het vernieuwen van de technieken.

Er werd een renovatievisie opgesteld die zowel het gebouw respecteert alsook rekening houdt met de vragen en het budget van de school. Het gebouw zal in de toekomst namelijk gebruikt worden door buitengewoon kleuter- en la­ger onderwijs voor kinderen met hoor- en spraakstoornissen.

 

Publicaties

ARCHITECTUURBOEK VLAANDEREN N°13: DIT IS EEN MOSTERDFABRIEK ― 2018 ‘Kleuter- en basisschool Sint-Lievenspoort, Gent’

SCHOLENVANMORGEN.BE ― 02.05.2018 ‘Arch School Awards deze 3 Scholen van Morgen’

DETAIL-ONLINE.COM ― 03.04.2018 ‘Minimum interventions: Special School in Ghent’

ARCHDAILY.COM ― 21.06.2017 ‘BuBaO Sint-Lievenspoort’

BOUWEN AAN VLAANDEREN, JAARGANG 17, NR. 5 ― OKT-NOV, 2016 ‘Klooster van Sint-Lievenspoort in futuristisch kleedje’

 

Prijzen

02.05.2018 ― ARCH SCHOOL AWARD 2018: CATEGORIE RENOVATIE/UITBREIDING i.s.m. EVR architecten