Koers

De geschiedenis van het huidige Wielermuseum op het Polenplein in Roeselare begint als een Arsenaal. Het verhaal gaat terug tot de 19e-eeuw wanneer het perceel, in het bezit van de kerkfabriek van Roeselare, voor het eerst werd bebouwd.

Locatie Roeselare
Programma museum
Opdrachtgever Stadsbestuur Roeselare
Status opgeleverd
Periode 2013 ― 2018
Oppervlakte 3.081 m²
Totaal budget 4.250.000 euro
Restauratiebudget 2.240.000 euro

IN SAMENWERKING

Architect ZOOM architecten / Exponanza
Fotograaf Dieter Van Caneghem
WIMU 20

De geschiedenis van het huidige Wielermuseum op het Polenplein in Roeselare begint als een Arsenaal. Het verhaal gaat terug tot de 19e-eeuw wanneer het perceel, in het bezit van de kerkfabriek van Roeselare, voor het eerst werd bebouwd. Het betrof de bouw van een werkhuis dat in het begin van de 20e-eeuw gesloopt en/of deels hergebruikt werd voor de bouw van het huidige pand, bestemd voor de brandweer, werkrechtersraad, militieraad en burgerwacht.

Het ontwerp, van de hand van D. Denys-Carbonez uit Roeselare, werd uitgevoerd rond de eeuwwisseling en werd voltooid in 1903. Tijdens de Eerste Wereldoorlog raakte het pand zwaar beschadigd. Na de oorlogsschade in 1919 werd in 1920-1922 overgegaan tot de wederopbouw van het pand naar vooroorlogs model, onder leiding van de stadsarchitect René Doom.

In deze periode werd de eerste verdieping van de achterbouw verbouwd en ingericht als klaslokalen voor de stadsjongensschool. In de jaren ’90 van de 20e-eeuw werd het poortgebouw van het pand gerenoveerd. Hierbij werden de originele interieuraankleding en schrijnwerk in de gevels vervangen door nieuwe vloeren, valse plafonds, nieuwe ramen en deuren. In de achterbouw bleef de originele aankleding uit de bouw- of wederopbouwperiode nagenoeg volledig bewaard.

Gezien de hoge authenticiteitswaarde en de gaafheid van het pand kan gesteld worden dat het oude Arsenaal een waardevol begin 20e-eeuws pand is.

Het restauratiedossier van het oude Arsenaal kadert binnen een totaalconcept, voor de vernieuwing van het Wielermuseum. Daarbij wordt enerzijds de dienstverlening van de Dienst Toerisme geïntegreerd met de ontvangst van het Wielermuseum. Anderzijds wil het Wielermuseum zich profileren als hedendaags museum en kenniscentrum met betrekking tot wielrennen.

Callebaut Architecten werd aangesteld voor de opmaak van een restauratiedossier, dat samengaat met een dossier architectuur en een dossier scenografie. Het restauratiedossier vervat de restauratie van de buitenschil, constructieve delen (troggewelven en trekkers), scheurherstel en de restauratie van de historisch waardevolle interieurs. Deze restauratie heeft tot doel het duurzaam herstellen, reinigen en beschermen van het gebouw zodat ze voor de toekomst gevrijwaard wordt.

 

Prijzen

10.12.2019 ― NOMINATIE EUROPEAN MUSEUM OF THE YEAR AWARD 2020 i.s.m. ZOOM architecten en Exponanza