Rabelais

Gesitueerd in het hartje van Hoog-Elsene, huisvest het bouwblok Rabelais het bijzondere gebouw van het vroegere Atheneum, de hoofdrolspeler van het project.

Locatie Elsene
Programma multifunctioneel
Opdrachtgever Gemeente Elsene
Status wedstrijdontwerp: 2e plaats
Periode 2019
Oppervlakte17.028 m²

IN SAMENWERKING

Architect evr-architecten / BC architects
Axo

Het voormalige schoolgebouw bevat meerdere interessante karakteristieken; genereuze ruimtes, een grote binnenkoer, een zeer mooie overdekte hal, etc. De studie focust zich op het onderzoek naar een nieuwe toekomst voor het Atheneum.

Op heden zijn er drie schoolentiteiten in dit bouwblok ondergebracht. De peutertuin “Coeur d’Ixelles”, de lagere school “Eugene Flagey” en het Atheneum Rabelais. De scholen functioneren zeer autonoom, zonder enige samenhang. Nochtans biedt het gebouwencomplex een zeer groot potentieel voor een optimaal organigram, betere circulatiepatronen, deelbare ruimtes, bijkomende programmatie, een sterke verbinding met de buurt etc.

De vraag van de gemeente Elsene is complex en veelgelaagd: uitbreiding van de peutertuin en lagere school, een nieuwe secundaire school voor de Franstalige Gemeenschap, nieuwe gemeenschappelijke sportinfrastructuur, een overdekte publieke hal ook door de buurt bruikbaar, een 8-tal sociale appartementen.

Circulair bouwen is de rode draad in het concept. Veel respect voor het reeds gebouwde, kleine ingrepen waar nodig, maar ook fors indien onafwendbaar. Maar vooral zo bouwen dat op lange termijn het project kan mee-evolueren met de noden van volgende generaties. Dubbelgebruik staat voorop. Het gebouw wil zo optimaal mogelijk en zo veel als mogelijk in gebruik zijn: ruimte voor de scholen maar ook ruimte voor buitenschoolse activiteiten. Looplijnen, zoneringen en ruimtes hebben vanuit dat oogpunt hun plaats gekregen. De gelijkvloerse laag van het bouwblok is zeer open, transparant en integraal toegankelijk bedacht en met een zeer sterke relatie met de buurt. Alle bovenliggende ruimtes en en verticale ontsluitingen zijn privatief, schoolgebonden en gecontroleerd toegankelijk.