Het Steen

Het Steen kent vele transformaties – van arresthuis  tot museum – die ervoor gezorgd hebben dat we vandaag een zeer sterke verscheidenheid aan ruimtes zien.

Locatie Antwerpen
Programma multifunctioneel
Opdrachtgever Stadsbestuur Antwerpen
Status Open Oproep wedstrijdontwerp: 2e plaats
Periode 2016

IN SAMENWERKING

Architect FVWW architecten
Het Steen 01

Het Steen kent vele transformaties – van arresthuis  tot museum – die ervoor gezorgd hebben dat we vandaag een zeer sterke verscheidenheid aan ruimtes zien: van kelders met tongewelven, over museale zalen met vitrines, tot zolders met kromspanten. Elke bestemming heeft zijn sporen achtergelaten waardoor het Steen voor iedereen iets anders oproept. De rijkdom van het Steen is zijn verscheidenheid.

In het wedstrijdontwerp benaderden we het monument als een ensemble waarbinnen we samenhang en leesbaarheid brengen. Integrale toegankelijkheid doorheen de vele bouwfases en logische circulatiepatronen zorgen voor een maximale beleving van de rijke bouwgeschiedenis. Tegelijkertijd gaan we op zoek naar hoe we de bestaande ruimtelijke kwaliteiten maximaal kunnen inzetten voor het nieuwe programma.

We kozen ervoor om de historische gelaagdheid en materialen maximaal te tonen zodat de historische fasen met specifieke eigenschappen zichtbaar worden. Zo wordt het Steen an-sich onderdeel van de beleving. Nieuwe toevoegingen en aanpassingen voor de integratie van het nieuwe programma zijn niet historiserend, maar subtiel hedendaags. We voegen hiermee een sobere laag toe aan het gebouw. De keuze voor maximale conservatie laat toe de draagkracht van het monument niet te overschrijden, maar te versterken.