Het Steen

Het Steen kent vele transformaties – van arresthuis tot museum – die ervoor gezorgd hebben dat we vandaag een zeer sterke verscheidenheid aan ruimtes zien. De rijkdom van het Steen is zijn verscheidenheid.

Locatie Antwerpen
Programma toeristisch onthaalcentrum, cruiseterminal, visie centraal deel Scheldekaaien
Opdrachtgever Stadsbestuur Antwerpen
Status Open Oproep wedstrijdontwerp: 2e plaats
Periode 2016

IN SAMENWERKING

Architect FVWW architecten
Het Steen 06

We intensifiëren het oudste gebouw van Antwerpen. Binnen maken twee gerichte ingrepen een goede werking opnieuw mogelijk. De nieuwe circulatiekern garandeert samen met de overkoepeling van de binnenkoer voor verbindingen doorheen de verschillende bouwfases. Met deze ingreep maken we de geschiedenis van het gebouw zichtbaar en ontsluiten we een verhaal.

Cruises komen en gaan. In ons voorstel maken we op de kade een nieuwe haveninfrastructuur. Een systeem van hellingen waarborgt de verbinding tussen schip en Steen waarbij de de kade altijd publiek toegankelijk blijft. De tektoniek van het transferium refereert naar het naastliggende enclos en wordt gekenmerkt door fijnmazig staalwerk.