Het Predikheren

Het barokke Predikherenklooster te Mechelen is een van veraf zichtbaar, markant gebouw aan de noordrand van het centrum van Mechelen, dichtbij de gerestaureerde Dossinkazerne en het Holocaust museum. In de voorbije jaren is er gewerkt aan de restauratie en de herbestemming van ruïne tot stadsbibliotheek.

Locatie Mechelen
Programma stadsbibliotheek
Opdrachtgever Stadsbestuur Mechelen
Status opgeleverd
Periode 2011 ― 2019
Oppervlakte 6.400 m²
Totaal budget 22.000.000 euro
Restauratiebudget 12.000.000 euro

IN SAMENWERKING

Architect Korteknie Stuhlmacher Architecten i.s.m. Callebaut Architecten en Bureau Bouwtechniek
Fotograaf Allt / Luuk Kramer
CALLEBAUT PREDIKHERENKLOOSTER 12

Het barokke Predikherenklooster te Mechelen is een van veraf zichtbaar, markant gebouw aan de noordrand van het centrum van Mechelen, dichtbij de gerestaureerde Dossinkazerne en het Holocaust museum. In de voorbije jaren is er gewerkt aan de restauratie en de herbestemming van ruïne tot stadsbibliotheek. Niet zomaar een bibliotheek, maar een ‘bibliotheek van de toekomst’, of ‘literair wellnesscentrum’ zoals de burgemeester het graag noemt, een huis vol verhalen, poëzie en informatie voor alle Mechelaars.

De ruïneuze toestand van het gebouwencomplex – de sporen van het verval, de verwaarlozing en de verschillende aanpassingen en verbouwingen die in de voorbije eeuwen werden doorgevoerd – was in de ogen van de ontwerper even verontrustend als karakteristiek en aantrekkelijk, en lag ten grondslag aan het ontwerp voor de restauratie en herbestemming.

Het gebouw verkeerde in een ruïneuze toestand waardoor een duidelijk beeld van de historische gelaagdheden zichtbaar was. De restauratie had als doel deze gelaagdheden te behouden en zichtbaar te maken, en betrekt de gehele ontwikkeling van het bouwwerk bij de overwegingen. Hierbij maken we enkele gemotiveerde uitzonderingen. Er zijn bijvoorbeeld tijdens de militaire periode werken uitgevoerd die de eenheid van de interieurs hebben verbroken en de kwaliteit van het oorspronkelijke ontwerp hebben aangetast. Deze toevoegingen na 1900 zijn dan ook zoveel mogelijk verwijderd.

In het ontwerp kiezen we voor punctuele ingrepen die duidelijk hedendaags zijn en voegen we een extra laag aan de geschiedenis toe. Bij deze ingrepen is echter niet het contrast gezocht maar zijn ze vervlochten met de geschiedenis en historiek van het gebouw.

Algemeen kiezen we voor een zachte restauratie met maximaal behoud van originele materialen en dit op een weloverwogen en wetenschappelijk onderbouwde wijze.

 

Publicaties

ARCHITECTUURBOEK VLAANDEREN N°14: WANNEER ATTITUDES VORM KRIJGEN ― 2020 ‘Essay: Meerstemmigheid in monumenten’

ARCHITECTUURBOEK VLAANDEREN N°14: WANNEER ATTITUDES VORM KRIJGEN ― 2020 ‘Stadsbibliotheek Het Predikheren, Mechelen’

FLANDERSTODAY.EU ― 28.09.2019 ‘Mechelen opens new library in abandoned monastery’

DE STANDAARD ― 02.09.2019 ‘Mooiste bibliotheek van Europa en omgeving’

ARCHITECTURA.BE ― 28.08.2019 ‘Kloosterruïne getransformeerd tot stadsbibliotheek’

ARCHITECTURA.BE ― 18.09.2018 ‘Predikheren drie weekends even open’

 

Prijzen

07.11.2019 ― ARC19 INTERIEUR AWARD ― Korteknie Stuhlmacher Architecten i.s.m. Callebaut Architecten en Bureau Bouwtechniek