Maritiem Museum

Op de breuklijn tussen de stad en de haven van Antwerpen ligt een ruw en roestig gebied. Voor de meeste Antwerpenaren een onbekend stuk stad, een plek die havengeschiedenis ademt.

Locatie Antwerpen
Programma multifunctioneel
Opdrachtgever AG Vespa
Status Open Oproep wedstrijdontwerp: 2e plaats
Periode 2017

IN SAMENWERKING

Architect HUB
Render 4

Op de breuklijn tussen de stad en de haven van Antwerpen ligt een ruw en roestig gebied. Voor de meeste Antwerpenaren een onbekend stuk stad, een plek die havengeschiedenis ademt. Er bevinden zich negen historische droogdokken ― waarvan drie uit 1863, drie uit 1878 en drie uit 1930 ― twee werkhuizen voor scheepsherstellers van AWN en een als momument beschermd pomphuis.

Historische beelden geven de schaal en geleding weer, die lichtvoetig en bijna binnenstedelijk aandoet. Het kwalitatieve karakter werd doorheen de jaren ingeruild voor een meer homogeen karakter waarbij verschillende kleinere gebouwen werden omgevormd tot één groter gebouw.

Tot begin 2018 was de site actief. Schepen gingen er voor herstelling in een droogdok. Later in 2018 werd de site overgedragen aan de Stad Antwerpen met als doel deze te herbestemmen tot Maritiem Museum.

Het wedstrijdontwerp voorzag een fijnschalig ensemble met karakterisitieke gebouwen, waarbij het pomphuis terug vrij gezet werd. De schaal en ritmering verwezen naar de historische situatie.

Het doel was het Maritiem Park een volwaardig deel te laten uitmaken van de stad ― door middel van de ruimten die werden aangeboden ― met de gedachte dat dit een plek zou worden voor een actieve beleving van geschiedenis en cultuur waar ook gewerkt, gespeeld, verbleven kan worden. De kenmerkende gebouwen en structuren, ondersteunend aan de toekomstige museale functies, werden behouden. Nieuwe ingrepen voldeden aan een architectonische taal, gebaseerd op de grammatica, de syntaxis en de woordenschat die reeds op de site en in de gebouwen aanwezig was.

De droogdokkensite evolueerde naar een actieve erfgoedsite voor maritiem erfgoed.