Hoeve Etienne

Ten midden van agrarisch waardevol gebied in Maldegem bevindt zich deze beschermde hoevesite. De bestaande toestand is opgebouwd uit vier losse gebouwen, waarvan een 17e eeuwse waardevolle boerenwoning, een 19e eeuwse wagenhuis, een 19e eeuwse schuur en een bakkershuisje.

Locatie Maldegem
Programma Evenementenlocatie
Opdrachtgever privé
Status Opgeleverd
Periode 2016 - 2022

IN SAMENWERKING

Fotograaf Allt
Design Office Studio LoHo
2021 12 11 CALLEBAUTARCHITECTEN DEBAERE 016 HR

Op 9 juni 2004 werd de hoeve beschermd als monument. De waarde van de site wordt gekenmerkt door de typerende inplanting van de landbouwersgebouwen in combinatie met de herkenbare landschappelijke elementen. Het eenvoudig geschilderde boerenhuis is typisch voor de hoevebouw in het Meetjesland.

De gehele site wordt gekarakteriseerd door de diverse uitbreidingen die tot op heden duidelijk zichtbaar zijn, zowel interieur als exterieur. De hoeve heeft diverse functies gehad vanaf het ontstaan uit de 17e eeuw tot op heden, met in hoofdzaak landbouw. Nu is het herbestemd tot gelegenheidslocatie.

Om de beschermde site en gebouwen nieuw leven in te blazen, is de hoeve herbestemd tot evenementenlocatie in combinatie met extra logie mogelijkheid voor korte verblijven. Het project is een afweging tussen het behouden van de karakteristieken van de hoeve met losse bestanddelen en het tegemoetkomen aan de behoeften van de nieuwe bestemming.
Het project is een afweging tussen het behouden van de karakteristieken van de hoeve met losse bestanddelen en het tegemoetkomen aan de behoeften van de nieuwe bestemming.
Bij de restauratiewerken werd er gestreefd naar maximaal behoud van het DNA van de site en de gebouwen.
Voor het interieur werd er ook gestreefd naar een maximaal behoud van de sfeer en historische waardevolle elementen.
Algemeen wordt uitgegaan van een algemene revalorisatie van de beschermde site.