Kasteeldomein Groene Poort

Het kasteel ‘De Groene Poort’ werd als Opperhof, samen met Duiventil en Neerhof, beschermd als monument. Het volledige landgoed is beschermd als stadsgezicht. Vóór de restauratie bevond het kasteel zich na meer dan 25 jaar leegstand in ruïneuze staat.

Locatie Brugge
Programma Woning
Opdrachtgever privé
Status opgeleverd
Periode 2008 ― 2010
Oppervlakte 891 m²

IN SAMENWERKING

Fotograaf Cafeine
Callebaut Architecten De Groene Poort Photo Cafeine Be 27

De belangrijkste aandachtspunten bij de restauratiewerken waren de consolideringswerken van de funderingen en de kap. De gevels werden gerestaureerd volgens het tijdsbeeld van midden 19e-eeuw. In functie van de nieuwe bestemming moest het gebouw voldoen aan de huidige comforteisen. Het dak werd geïsoleerd en het gebouw werd uitgerust met nieuwe technieken zoals verwarming, sanitair, elektriciteit en ventilatie.

Het gebouw voldoet nu aan de eisen inzake brandveiligheid. Het interieur combineert de originele elementen met een sfeervolle, hedendaagse inrichting. Het park en omgeving werden heraangelegd en toegankelijk gemaakt.

De restauratie beoogde een duurzaam herstel van het kasteel in zijn geheel. Dit werk was hoogdringend omwille van stabiliteitsredenen, pathologie van de buitengevels en veiligheidsredenen. Voorafgaand werden verschillende onderzoeken uitgevoerd, waaronder bouwhistorisch onderzoek, kleurhistorisch onderzoek en andere specifiek technische onderzoeken, in samenwerking met specialisten.

De restauratiecampagne omvatte in hoofdzaak funderingsversterking, gevelsanering en de consolidatie van de bestaande kapconstructie. Het schrijnwerk werd integraal vernieuwd naar bestaand model en de waardevolle elementen in het interieur, o.a. bezetwerken, betegeling, binnendeuren, werden bewaard of teruggebracht volgens origineel model. Er werd telkens gestreefd naar maximaal behoud van het bestaand materiaal.

De inrichting van het gebouw werd bijgevolg opgevat als een reversibele ingreep zodat er zo minimaal mogelijk geraakt wordt aan het monument zelf.

 

Prijzen

17.12.2010 ― BRUGSE MONUMENTENPRIJS 2010