De Shop

‘De Shop’, gelegen aan de Rijnkaai in Antwerpen (het Eilandje), is een voormalig aanwervingsbureau voor scheepsherstellers, opgericht in de periode 1960-1963.

Locatie Antwerpen
Programma multifunctioneel
Opdrachtgever Expo 62
Status opgeleverd
Periode 2011 ― 2014
Oppervlakte 5.462 m²
Totaal budget 3.265.750 euro
Restauratiebudget 2.415.750 euro

IN SAMENWERKING

Architect Architectuurgroep Jo Peeters
Fotograaf Callebaut Architecten en Allt
2022 08 25 CALLEBAUTARCHITECTEN MONTEVIDEO 521 HR

‘De Shop’, gelegen aan de Rijnkaai in Antwerpen (het Eilandje), is een voormalig aanwervingsbureau voor scheepsherstellers, opgericht in de periode 1960-1963.

Het gebouw, in typische ‘expo 58’-architectuur, werd in 2001 beschermd als monument omwille van zijn historische waarde. Bij de inplanting van het gebouw werd gestreefd naar een locatie bij aanzet van het havengebied. Het gebouw werd ontworpen door de diensten van de stad Antwerpen, in een architectuur met voor die tijd markante vormgeving en materiaalgebruik.

Opdat aanwervingen van scheepsherstellers rationeel en zonder moeilijkheden zouden kunnen geschieden moest de binneninrichting functioneel opgevat worden en voldoende ruimte bieden. In het nieuwe aanwervingsgebouw werd de binneninrichting logisch aangepast aan de aanwervingsprocedure. Deze hield in dat de patroonsafgevaardigden, vanaf de daartoe speciaal voorziene brug, de legitimatiekaarten van de arbeiders in ontvangst namen. Aan de ene kant met groene geglazuurde tegels stonden de erkende scheepsherstellers met groene kaart, aan de andere kant met roze tegels de reservemannen met roze kaart.

Vandaag houdt de restauratie en herbestemming opnieuw een maximale bezetting van het complex in. Het totaalontwerp werd uitgevoerd in samenwerking met Architectuurgroep Jo Peeters. Het takenpakket van Callebaut Architecten bestond erin het technische restauratiedossier op te maken voor de restauratie van het monument en vergaderingen te beleggen met de subsidiërende diensten in functie van de goedkeuring van het premiedossier.

Tijdens de opmaak van het dossier werden verschillende vooronderzoeken gedaan. Specifiek voor dit dossier werd een uitgebreid vooronderzoek gedaan naar de betonconstructie i.s.m. K.U. Leuven – Laboratorium Reyntjens. Het uitgevoerde onderzoek betreft in situ onderzoek en aanvullend laboratorium onderzoek dat tot doel heeft een beeld te verkrijgen van de toestand van het buitenskelet van De Shop. Tijdens het onderzoek werden verschillende proeven uitgevoerd en, aangezien het esthetische aspect en de historische samenstelling van het beton een belangrijke factor zijn bij deze betonrestauratie, werden ook verschillende proefrestauraties uitgevoerd.

 

Publicaties

BOUWEN AAN VLAANDEREN ― 2015 ‘Scheepsherstellers geschiedenis, Shop zelf ‘hersteld”

ANTWERPSCHE TIJDINGHEN, JAARGANG 35, NR. 4 ― OKT-NOV-DEC, 2014 ‘Restauratie van de Shop’

OPEN MONUMENTENDAG ― 14.09.2014 ‘De Shop, voormalig aanwervingslokaal voor scheepsherstellers’