Landhuis de Blauwe Toren

Landhuis ‘de Blauwe Toren’ gaat terug tot de 14e-eeuw en was een leengoed van de Burg van Brugge. De site had meerdere walgrachten, een boomgaard en motte of woontoren. Deze toren bevond zich in de oksel van het toenmalig L-vormige woonhuis. Vermoedelijk ging het om een traptoren, naar het model van de laatmiddeleeuwse patriciërswoningen, en gaf deze ook zijn naam aan de hoeve.

Locatie Brugge
Programma woning
Opdrachtgever privé
Status opgeleverd
Periode 2011 ― 2018
Oppervlakte 764 m²

IN SAMENWERKING

Fotograaf Allt / Cafeine
DEBLAUWETOREN ©Allt (15)

Landhuis ‘ de Blauwe Toren’ gaat terug tot de 14e-eeuw en was een leengoed van de Burg van Brugge. De site had meer­dere walgrachten, een boomgaard en motte of woontoren. Deze toren bevond zich in de oksel van het toenmalig L-vormige woonhuis. Vermoedelijk ging het om een traptoren, naar het model van de laatmiddeleeuwse patriciërswoningen, en gaf deze ook zijn naam aan de hoeve.

Sinds 2004 wordt de hoeve beschermd als monument omwille van haar historische en sociaal-culturele waarden. Intern was de 14e-eeuwse structuur van het L-vormige plattegrond, met traptoren in de oksel, nog steeds zichtbaar in de balklagen. Verder had het woonhuis van de hoeve nog gaaf bewaarde interieu­relementen zoals een typisch 18e-eeuws salon in Lodewijk XVI-stijl met fraai uit­gewerkte stucwerkdeurstukken.

Hoewel het goed een rijke geschiedenis heeft, was deze nog weinig herkenbaar en leesbaar. De diverse aanbouwen, grondige renovaties, het nieuwe dak en de afbraak van de toren maakten het geheel zeer complex en volledig afwijkend van de originele gelaagde opbouw.

Het restauratiedossier had als doel om de buitenschil van het hoofdgebouw duurzaam te consolideren naar stabiliteit, te behoeden voor verder verval naar de toekomst en te restaureren naar een meer verantwoorde periode. In functie van de historische gelaagdheid werd gekozen voor de periode – van voor de laatste aanpassingen – uit de 20e-eeuw.

Een belangrijk aspect bij de buitenrestauratie was het kleur van de gevel. Bij kleurhistorisch onderzoek werden diverse kleurrestanten teruggevonden waarbij voornamelijk een oker/beigekleur als origineel werd aangeduid. Zowel op het metselwerk van de toren als op het metselwerk van de voorgevel werd een okerkleurige laag teruggevonden. Op het buitenschrijnwerk werden enkel recent aangebrachte verflagen teruggevonden in witte en groene kleur.