Kasteeldomein Vichte

Omstreeks 1100 bouwde Goswin van der Vichte een eerste kasteel nabij de Vichtebeek, later de Kasselrijbeek. Het geheel bestond toen uit een woontoren met drie omwallingen. Later werden verschillende delen toegevoegd, waaronder de toegangspoort die dateert van rond 1500.

Locatie Vichte
Programma woning
Opdrachtgever privé
Status opgeleverd
Periode 2007 ― heden
Oppervlakte 1.239 m²

IN SAMENWERKING

Fotograaf Callebaut Architecten
Exterieur Voorgevel (3)

Omstreeks 1100 bouwde Goswin van der Vichte een eerste kasteel nabij de Vichtebeek, later de Kasselrijbeek. Het geheel bestond toen uit een woontoren met drie omwallingen. Later werden verschillende delen toegevoegd, waaronder de toegangspoort die dateert van rond 1500. Voor deze poort lag oorspronkelijk een houten toegangsbrug met ophaalsyseem. In 1767 werd deze houten toegangsbrug vervangen door een bakstenen boogbrug (cfr. jaaranker 1767) met gekasseide bestrating.

In 1973 wordt het geheel van het oude kasteel van Vichte met neerhof beschermd als monument en de omgeving beschermd als landschap. De bakstenen inkombrug met toegangspoort aan het kasteel is een ZEN-monument (zonder economisch nut).

Wat we vandaag de conciërgewoning heten betreft het woonhuis dat samen met de duiventoren, paardenstallen en grote schuur deel uitmaakt van het vroegere neerhof. Het woonhuis dateert uit 1759 (oostelijke zijpuntgevel), de schuur uit 1763. Het woonhuis zelf is waarschijnlijk in twee keer opgetrokken. Het middendeel werd eerst gebouwd, het deel links van de ingangsdeur is van latere datum. Het kan dateren van na 1763 of werd nagenoeg terzelfdertijd gebouwd als de schuur.

De conciërgewoning verkeerde voor de restauratie algemeen in een redelijke staat, maar hedendaags comfort maakte dat ze aan restauratie toe was. De woning werd herbestemd tot woning met kantoor. De restauratie had tot doel de woning duurzaam te herstellen, zodat de conciërgewoning opnieuw volledig in gebruik genomen en opgeladen kon worden, de beste garantie voor behoud en onderhoud van het monument.

Algemeen werd in dit dossier gestreefd naar maximaal behoud van de bestaande materialen. De weinige aanpassingen/toevoegingen hadden vooral betrekking op het energetisch verbeteren van de woning (isolatie dak, vloeren en schrijnwerk) en de functie wonen/kantoor waarbij lichte aanpassingen van de ruimtelijke indeling gebeurden. Het restauratiedossier had betrekking op de buitenschil van de volledige conciërgewoning en de restauratie en renovatie van het interieur van de woning.