Academie

De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten is een gebouwensite die zich bevindt op de hoek van de Academiestraat en de Sint-Margrietstraat in Gent. De gebouwen gaan terug op het college van de Augustijnen, dat van 1609 een toonaangevende Latijnse school zou zijn tot de Franse Revolutie.

Locatie Gent
Programma Appartementen
Opdrachtgever Academie Vastgoedontwikkeling NV
Status Opgeleverd
Periode 2014 ― heden
Oppervlakte4790 m²
Totaal budget 9.200.000 euro
Restauratiebudget 3.200.000 euro

IN SAMENWERKING

Architect Robbrecht en Daem Architecten
Fotograaf Buro Bonito
CALLEBAUT ARCHITECTEN — DE ACADEMIE

De Academie werd in 1804 ondergebracht in deze oude collegegebouwen herbouwd in 1737-1738 in Lodewijk XVI-stijl. Vanaf 1810 wordt in de academie ook het stedelijk museum voor schilderkunst ondergebracht, als voorloper van het huidige Museum voor Schone Kunsten.

Het huidige, U-vormige complex aan de Academiestraat kwam tot stand door uitbreidingen in 1827 van stadsarchitect Louis Roelandt en 1870-1871 met het bebouwen van braakliggende grond naast de academie, naar ontwerp van stadsarchitect J.P. Hofman. Er kwam een nieuwe betalende meisjesschool met internaat, die later de huidige brandweerkazerne werd. Het complex is sinds 16 april 2004 beschermd als monument omwille van de artistieke, historische en architectuurhistorische waarde. Samen met de aanpalende brandweerkazerne kregen de gebouwen van de voormalige academie een nieuwe bestemming als wooncomplex.

De integrale herbestemming van de terreinen en gebouwen van de voormalige brandweerkazerne en de Academie voor Schone Kunsten was een uitgelezen kans voor de stad om dit bouwblok te verankeren in het stedelijke weefsel. Voorheen was het een afgesloten geheel, een eiland in de stad, maar nu kan deze site, door zich open te stellen voor zijn omgeving, veel van de kansen die de binnenstad biedt, benutten en proberen daarvoor iets terug te geven.

Tot voor kort kende het gebouw enkele jaren leegstand, waardoor het geheel onderhevig werd aan verval dat zich op verschillende manieren uitte. Een dringend ingrijpen op de huidige staat van het complex was daarom onontbeerlijk.

De restauratiewerken richtten zich in de eerste plaats op het duurzaam herstellen van het gebouw om het te behoeden voor verder verval. Daarnaast om het complex en zijn omgeving de grandeur van weleer te geven, op te waarderen en te optimaliseren naar de nieuwe functies en gebruik, die een antwoord bieden aan de hedendaagse noden in de stad. Deze ingrepen dienden allemaal op een duurzame manier te gebeuren en met respect ten aanzien van het monument.

Het gebouwencomplex maakt deel uit van een nieuw masterplan voor het gehele bouwblok. Gezien de status van monument, werd de academie in het masterplan als entiteit onafhankelijk en specifiek benaderd, met aandacht voor de bestaande en historisch waardevolle elementen. Multifunctioneel gebruik met woningen, handel en cultuur maken van de voormalige Academie voor Schone Kunsten een spannende site middenin het historisch centrum van Gent.