Streekcentrum Huysmanhoeve

Sinds de 13e-eeuw tot zeker midden 20e-eeuw, vormde de omwalling van de Huysmanhoeve een gesloten systeem met twee poorten: een zuidelijke poort en een noordelijke poort.

Locatie Eeklo
Programma streekcentrum
Opdrachtgever Provincie Oost-Vlaanderen
Status lopend
Periode 2016 ― heden
Oppervlakte 340 m²
Totaal budget 2.350.000 euro
Restauratiebudget 500.000 euro

IN SAMENWERKING

Architect ZOOM architecten
171025 HUYS Dwarsschuur Maquette Voorgevel Ale V01

Sinds de 13e-eeuw tot zeker midden 20e-eeuw vormde de omwalling van de Huysmanhoeve een gesloten systeem met twee poorten. Een zuidelijke poort: de hoofdtoegang met poortgebouw en toegangsdreef. En een kleinere noordelijke poort: een tweede ontsluiting van de site. Deze ‘diensttoegang’ diende vooral om de achterliggende akkers en weilanden vlot te ontsluiten.

In de laatste halve eeuw kwam het nut van een 100% gesloten en controleerbaar systeem steeds meer te vervallen. Aan de voorkant, maar vooral aan de achterkant is het gevoel van een gesloten omwalling met poorten volledig verdwenen. Aan de hoofdtoegang is een sluiproute ontstaan omdat het water niet meer tot aan de oostgevel van het poortgebouw komt. De bijhorende poort met penanten aan de zuidelijke toegang is verdwenen waardoor de toegang enorm is verbreed. Hier merk je amper nog dat je de omwalling oversteekt.