Streekcentrum Huysmanhoeve

Sinds de 13e-eeuw tot zeker midden 20e-eeuw, vormde de omwalling van de Huysmanhoeve een gesloten systeem met twee poorten: een zuidelijke poort en een noordelijke poort.

Locatie Eeklo
Programma streekcentrum
Opdrachtgever Provincie Oost-Vlaanderen
Status lopend
Periode 2016 ― heden
Oppervlakte 340 m²
Totaal budget 2.350.000 euro
Restauratiebudget 500.000 euro

IN SAMENWERKING

Architect ZOOM architecten
Fotograaf Dieter Van Caneghem
HUYS Exterieur 1

Sinds de 13e-eeuw tot zeker midden 20e-eeuw vormde de omwalling van de Huysmanhoeve een gesloten systeem met twee poorten. Een zuidelijke poort: de hoofdtoegang met poortgebouw en toegangsdreef. En een kleinere noordelijke poort: een tweede ontsluiting van de site. Deze ‘diensttoegang’ diende vooral om de achterliggende akkers en weilanden vlot te ontsluiten.

In de laatste halve eeuw kwam het nut van een 100% gesloten en controleerbaar systeem steeds meer te vervallen. Aan de voorkant, maar vooral aan de achterkant is het gevoel van een gesloten omwalling met poorten volledig verdwenen. Aan de hoofdtoegang is een sluiproute ontstaan omdat het water niet meer tot aan de oostgevel van het poortgebouw komt. De bijhorende poort met penanten aan de zuidelijke toegang is verdwenen waardoor de toegang enorm is verbreed. Hier merk je amper nog dat je de omwalling oversteekt.

In 2016 won Callebaut Architecten samen met ZOOM architecten de wedstrijd georganiseerd door de Provincie Oost-Vlaanderen voor de herbestemming en inrichting van waardevol erfgoed op de beschermde site van de Huysmanhoeve. Concreet zullen twee bestaande volumes verbouwd worden en twee nieuwe volumes worden toegevoegd volgens de krachtlijnen van het nieuwe masterplan voor deze historische site.

De Huysmanhoeve met zijn erfgoed, geschiedenis, natuur en vooral de mensen die er werken en vertoeven laat niemand koud. De provincie wil hier – en is hier – een sterk streekcentrum aan het uitbouwen, die voor een heel aantal activiteiten een kader biedt.

In het concept zal de historische dwarsschuur, die o.a. een nieuwe cafetaria zal herbergen, dienst doen als ontvangstgebouw voor grote groepen. In andere schuren zullen o.a. kookworkshops gegeven worden. De dwarsschuur ondergaat geen volume wijziging. Wel krijgt het een extra schouw element. De algemene aanblik van de schuur, met al zijn gelaagdheden, blijft maximaal behouden en nieuwe lagen worden op een eerlijke en duidelijk leesbare manier getoond. Zo zal het bestaande schrijnwerk in de gevel gerestaureerd of vernieuwd worden naar origineel model in hout, terwijl het nieuwe schrijnwerk leesbaar wordt door gebruik van profielen in staal. Zo zal de schuur door een glazen wand, met stalen schrijnwerk, opgedeeld worden in een geconditioneerd deel en een overdekte buitenruimte.

De visie van Callebaut Architecten en Zoom Architecten gaat uit van de eigenheid van de omwalde hoeve. Deze vormt de basis om de Huysmanhoeve als open, flexibel en polyvalent ontmoetingscentrum verder te ontwikkelen. Ook worden vernieuwende energiemethodes toegepast voor een vernieuwend erfgoed. Energie wordt hierbij gezocht uit hernieuwbare (duurzame) bronnen en eindige (fossiele) bronnen.